Roth harvalaudoitus

Harvalaudoitukseen asennetaan lämmönluovutuslevyt jolloin varmistetaan hyvä ja tasainen lämmönjakauma. Lämmönluovutuslevyssä on urat Roth 16 tai 20 mm lattialämmitysputken asennusta varten. Harvalaudoituksen päälle asennetaan esimerkiksi 22 mm lastulevy.

 

Tekniset tiedot

Lämmönluovutuslevy 16 mm putkea vartenLVI-nro 2070638
Materiaali0,5 mm alumiinipelti
Pituus1 200 mm
Leveys180 mm
Menekki4 kpl/m²
Putkimenekkinoin 5,5 m/m²
Katkaisukohdat200, 400, ja 600 mm (k/k 200 mm)
Lämmönluovutuslevy 16 mm putkea vartenLVI-nro 2070639
Materiaali0,7 mm alumiinipelti
Pituus1 200 mm
Leveys260 mm
Menekki2,7 kpl/m²
Putkimenekkinoin 3,3 m/m²
Katkaisukohdat200, 400, ja 600 mm (k/k 300 mm)
Lämmönluovutuslevy 20 mm putkea vartenLVI-nro 2070645
Materiaali0,5 mm alumiinipelti
Pituus1 200 mm
Leveys260 mm
Menekki2,7 kpl/m²
Putkimenekkinoin 3,6 m/m²
Katkaisukohdat200, 400, ja 600 mm (k/k 300 mm)

1. Lattiavasoille ruuvataan tai naulataan (2 kpl/lattiavasa) harvalautalattia vähintään 28 mm paksusta puusta, joka on hyväksytty kestämään lattian painon. Käytä kuumasinkitettyjä, rihlattuja nauloja. Ensimmäinen lauta asennetaan 50 mm ulkoseinästä. Harvalaudoitus päätetään niin, että se ulottuu 30 mm viimeisen parrun päälle väliseinän kohdalla. Lautoja ei naulata parruihin niissä kohdissa, joissa putket kääntyvät. Näin helpotetaan putkikäännösten asennusta. Laudat kiinnitetään 19 mm raolla, kun kyseessä on 16 mm putki ja 23 mm, kun on kyse 20 mm putkesta. 

2. Tämän jälkeen levitetään lämmönluovutuslevyt. Lämmönluovutuslevyt painetaan varovasti lautojen välisiin uriin. Peltien keskinäinen etäisyys toisistaan pituussuunnassa tulee olla 20 mm. 

3. Putkiasennus aloitetaan liittämällä menoputki jakotukkiin. Älä unohda putkentaivutuksia. Urat pellissä tulee olla puhtaat. Putket painetaan lämmönluovutuslevyjen uraan piirisuunnitelman mukaisesti. Käännöksissä putket taivutetaan 180° ja kääntyvät takaisin seuraavalla pellillä. Putkien tulee olla tukevasti urissa, eivätkä ne saa ylittää peltitasoa. Huomioi lattialämmitysputkien laajentuminen. Anna putkien maata mahdollisimman jännitteettömästi käännöksissä ja vasojen välissä. Naulaa jäljellä oleva harvalaudoitus paikalleen kun putkikäännökset on tehty. 

4. Liitä paluuputki vastaavaan venttiiliin jakotukissa. Merkitse mitkä piirit palvelevat mitä tiloja. Kirjoita myös muistiin jokaisen piirin pituus. Noudata lattialämmitystukin ohjeita koskien koeponnistusta, säätöä ja huoltoa.

Lattialämmitysasennus on nyt valmis päällyslattiaa varten. Kosteussulku asennetaan, mikäli tarve vaatii. Kun vähintään 14 mm paksuinen parketti-, laminaatti- tai massiivinen lattia asennetaan on syytä noudattaa lattiatoimittajan ohjeita koskien askeläänivaimennusta, liimausta ja naulaamista. Massiivinen lattia ei saa olla paksumpi kuin 28 mm. Muovi- tai linoleumpintainen päällyslattia vaatii alalattian 18 mm lastulevystä, joka ruuvataan ja liimataan lastulevytoimittajan ohjeiden mukaisesti. Mikäli kyseessä on klinkkerin asennus vaaditaan 18 mm lastulevyn lisäksi vielä kerros 13 mm lattiakipsiä, joka liimataan kokonaan alla olevaan lastulevyyn. 

Asennusmääräykset 
Pidä mielessä, että kaikilla Pex-putkilla on laajennuskerroin, joka suurissa vaihteluissa menoveden lämpötilassa pahimmissa tapauksissa voi johtaa ääniongelmiin. Kattila-/lämpöpumppujärjestelmät, jotka tuottavat lämmintä käyttövettä pitää tästä syystä täydentää tasausastialla tms. Tästä syystä järjestelmä on käynnistettävä ennen kuin päällyslattia asennetaan, jotta voidaan varmistaa, etteivät putket aiheuta melua kun ne ovat kosketuksissa puurakenteeseen. Jos melua vastoin odotuksia syntyy, se voidaan vaimentaa esim. asentamalla muovifoliota putkien ja puurakenteen väliin.

Koska puu on elävä materiaali on mahdollista, että harvalaudoituksen lautavälit muuttuvat vuodenaikojen mukaan. Tällöin voi syntyä liikehdintää ja pahimmassa tapauksessa ääntä lattiarakenteessa. Roth Finland Oy ei ota vastuuta mahdollisista seurauksista.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Roth lastulevy 22, jolla on vankempi muotopysyvyys. Suosittelemme, että Roth AluLaserPlus 16x2/20x2 mm käytetään tässä järjestelmässä vähäisen pituuslaajenemisensa takia.

  • Hyvä lämmönjohtavuus
  • Nopea säätö
  • Edullinen

 

Haluatko lisätietoa tuotteistamme?

Ladattavat tiedostot

Lue lisää esitteistä ja tuotelehtisistä