Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tarvitsemme lisää kestävää kehitystä, jotta voimme lisätä työmahdollisuuksia ja vähentää eriarvoisuutta työmarkkinalla. Siksi 8. tavoitteen keskiössä on edistää pidemmän ajanjakson kestävää talouskasvua, työllistymistä ja tuottavuutta sekä ihmisarvoista työtä kaikille. Tämä pitää sisällään tuottavuuden lisäämisen teknologisen kehityksen ja innovaation avulla.  

Roth pyrkii lisäämään läpinäkyvyyttä toimitusketjuissaan ja olla osana vihreän siirtymän edistämistä. Haluamme edistää kasvua ja vakaita taloudellisia tuloksia, jotka mahdollistavat meille innovaatioiden ja nykyaikaisten sekä ajankohtaisten ratkaisujen kehittämistä. Saavuttamalla tämän voimme investoida lisää tulevaisuuden tuotteiden kehittämiseen ja vihreään siirtymään.

Ylpeänä perheomisteisena organisaationa meille on tärkeätä varmistaa sekä reilut että kestävät standardit suhteessa niin toimittajiin, asiakkaisiin kuin työntekijöihin. Jatkossa käytämme omia toimintaohjeitamme (Code of Conductia) omien arvojen ja sääntöjen sekä käyttäytymisen ja toimintamme ohjenuorana. Tämä sisältää terveellisen työ ja vapaa-ajan edistämisen työntekijöillemme sekä nollatoleranssi kaikkea syrjintää vastaan.

Lue lisää YK:n Agenda2030 8. tavoitteesta:

https://kestavakehitys.fi/web/kestava-kehitys/agenda2030/tavoite-8