Roth QuickStop Pro

– älykäs vesivuotovahti ja tulvasuoja

Roth QuickStop Pro

Yksi mittauspiste – kattava suoja. Vältä vesivahingot Roth QuickStop Pro -vesivuotovahdilla.

Roth Quickstop Pro -sarjan vesivuotovahdit valvovat keskitetysti koko kiinteistön käyttövesijärjestelmää. Laite asennetaan vesimittarin jälkeen päävesijohtoon, jolloin saavutetaan kattava suoja ilman erillisiä mittauspisteitä. Ongelman ilmentyessä laite hälyttää ja lähettää sovelluksen kautta ilmoituksen mobiililaitteeseen. Vakavan vuodon sattuessa tai hälytyksen jatkuessa kuittaamattomana, laite sulkee automaattisesti päävesijohdon. QuickStop Pro -vesivuotovahdit ovat suunniteltu käytettäväksi asunnoissa, omakotitaloissa tai muissa pienkiinteistöissä.

Sovellus ja kotiautomaatioon yhteensovittaminen

Roth QuickStop Cloud -sovelluksen kautta voit hallinnoida vuotohälyttimiäsi keskitetysti. Sovelluksessa voit

  • säätä asetuksia
  • lukea tilastoja tai
  • muuttaa laitteen käyttötilaa napin painalluksella.

Sovellus toimii OS- tai Android- pohjaisessa mobiililaitteessa ja verkkoselaimessa. Sovellus on ilmainen, eikä siinä ole kuukausimaksuja. Kaikki Roth QuickStop Pro -mallit toimivat myös ilman nettiyhteyttä.

Yhteensovittaminen kotiautomaatioon onnistuu esimerkiksi älypistorasian kautta, jolloin laite voidaan asettaa poissa-tilaan keskitetyn kytkimen avulla. Myös hälytykset saa kytkettyä kotiautomaatioon.

Helppo asennus

Laite vaatii vapaata asennustilaa päävesijohdossa vain n.  18 cm, ja se voidaan asentaa pysty- tai vaakatasoon. Laite on käyttövalmis heti putkiasennuksen ja virran kytkemisen jälkeen.  

Lisävarusteena on saatavilla mm. erillinen paineanturi lämmitysverkostoon ja vuotohälytin, joka tunnistaa veden tietyssä paikassa ja joka on kytkettävissä langattoman verkon yhteydellä vuotovahtiin. 

Roth QuickStop Pro 1 ja 2 vertailutaulukko

Tiesitkö, että…

- Suomessa ilmoitetaan vakuutusyhtiöille noin 100 vesivahinkoa päivässä. Suurin osa vesivahingoista olisi vältettävissä vesivuotovahdilla.

- Pienet, harmittomalta vaikuttavat vuodot vesikalusteessa saattavat aiheuttaa huomattavia kustannuksia.

  • Vuotava hana saattaa kuluttaa jopa 25 000 litraa vuodessa (keskihintaisella vesisopimuksella tämä tekee 75 euroa)
  • Vuotava wc-istuin saattaa kuluttaa jopa 250 000 litraa vuodessa (keskihintaisella vesisopimuksella tämä tekee 750 euroa)

Roth QuickStop Pro 1

LVI-nro 4579417

Roth QuickStop Pro 1 tarkkailee jatkuvasti käyttövesiputkistoa virtausmittarin ja paineanturin avulla.  Antureista saatavan datan perustella vuotovahti suorittaa kolme testiä, jotka antavat kattavan suojan vesivuotoja vastaan:

1. Virtaustesti havaitsee suuret virtaamat ja mittaa niiden kestoa – jos asetettu maksimiaika ylittyy, laite varoittaa (kotona-tila) tai sulkee vedentulon (poissa-tila). Maksimivirtausaika ja hälytysviive ennen veden katkaisua on säädettävissä erikseen eri käyttötiloille. Virtaustestillä estetään suuret vuodot ja tulvimiset sekä ehkäistään esimerkiksi auki jääneistä hanoista aiheutuvat kustannukset.

2. Tiiveystesti tunnistaa piilovuodot. Laite sulkee päävesijohdon venttiilin 15 minuutin jaksoina ja mittaa järjestelmän painetta. Jos paine näinä jaksoina putoaa yli asetusarvon, laite varoittaa. Painekokeet keskeytyvät, jos vettä käytetään ja testit ovat näin ollen käyttäjälle huomaamattomia.

3.Tilavuustesti mittaa vedenkulutusta ja hälyttää, jos asetetut maksimirajat ylittyvät. Testille on asetettavissa rajat vedenkäytölle minuutin, tunnin ja vuorokauden ajanjaksolle erikseen.

Roth QuickStop Pro 1 sisältää lisäksi lämpötila-anturin, joka varoittaa jäätymisriskistä. Laitteessa ei ole näyttöyksikköä, joten asetusarvot muutetaan sovelluksesta ja laite vaatii täksi ajaksi langattoman verkkoyhteyden. Muuten laite toimii myös offline-tilassa ilman sovellusta.

Jos laite hälyttää, voitte seurata laatimaamme helppolukuista vianhakuopasta kyseessä olevan varoituksen syyn selvittämiseksi. Tekninen tuki on tarvittaessa apunanne. 

Roth QuickStop Pro 2

LVI-nro 4579416

Roth QuickStop Pro 2 tarkkailee jatkuvasti käyttövesiputkistoa erittäin tarkan virtausmittarin avulla.  Virtausmittarin datan perusteella vuotovahti suorittaa kolme testiä, jotka antavat kattavan suojan vesivuotoja vastaan:

1. Virtaustesti havaitsee suuret virtaamat ja mittaa niiden kestoa – jos asetettu maksimiaika ylittyy, laite varoittaa (kotona-tila) tai sulkee vedentulon (poissa-tila). Maksimivirtausaika ja hälytysviive ennen veden katkaisua on säädettävissä erikseen eri käyttötiloille. Virtaustestillä estetään suuret vuodot ja tulvimiset ja ehkäistään esimerkiksi auki jääneistä hanoista aiheutuvat kustannukset.

2. Tiiveystesti tunnistaa jopa 5 ml/h piilovuodot. Tiiviissä putkistossa ei tulisi olla pienintäkään virtaamaa, kun vesilaitteita ei ole käytössä. Tämän oletuksen perusteella laite antaa varoituksen, jos käyttövesijärjestelmässä ei ole vuorokauden aikana havaittu yhtäkään virtaamatonta jaksoa. Tiiveystestillä huomataan pienet piilovuodot ajoissa. Myös mahdolliset hiljalleen vuotavat vesikalusteet saadaan paikannettua.

 3. Pikatesti tunnistaa hetkelliset poikkeamat vedenkulutuksessa, kuten vetämisen jälkeen vuotavat WC-pytyt. Laite ylläpitää indeksiä viimeisen tunnin vedenkäytöstä ja vertaa sitä aikaisempaan kulutukseen. Poikkeama aiheuttaa varoituksen. 

Jos laite hälyttää, voitte seurata laatimaamme helppolukuista vianhakuopasta kyseessä olevan varoituksen syyn selvittämiseksi. Tekninen tuki on tarvittaessa apunanne. 

Kaikki asetukset voi tehdä suoraan näyttöyksiköstä, eikä Roth QuickStop Pro 2 vaadi verkkoyhteyttä toimiakseen. Jos haluat käyttää laitetta sovelluksen kautta, tarvitset asennusalueelle langattoman verkkoyhteyden.

Roth QuickStop langaton anturi huomaa yllättävätkin vuodot

LVI-nro 4579418

Kosteusanturi hälyttää, kun se joutuu kosketukseen veden kanssa. Jos anturi on kytketty wifi-verkkoon, hälytyksen saa myös QuickStop-sovellukseen. Anturia voi käyttää yksinään tai yhdistää Roth QuickStop Pro 1 ja 2 -malleihin sovelluksen kautta. Jos anturi on yhdistetty Roth QuickStop Pro -vesivuotovahtiin, hälytys katkaisee vedentulon.

Anturi voidaan asentaa irrallaan vuotoalueelle tai kiinteästi seinätelakkaan, jolloin ulkoinen anturi yhdistetään ja asennetaan vuotoalueelle. Ulkoisen anturin avulla voi valvoa myös ahtaita paikkoja.

Esimerkkejä käyttökohteista:

  • astianpesukoneen alla
  • lämmitys- ja käyttövesijärjestelmän liitoskohdat ja kytkentäkaapit
  • jääkaapin ja pakastimen alla (kondenssi- ja sulamisvesi)
  • muut paikat, joista lattiakaivo puuttuu
  • tilat, jotka ovat alttiita sulamis-, sade- tai pohjaveden aiheuttamalle tulvimiselle
Rakennuttaja-Simolle vuotovahti – Roth QuickStop Pro 2


Roth QuickStop Pro 2 – vuotovahti


Roth Quickstop Pro 2 asennusohje – liittäminen sovellukseen


Roth QuickStop Pro 2 – virtaustestivuotovahti


Roth QuickStop Pro 2 asetusten muuttaminen – pikatesti


Roth QuickStop Pro 2 asetusten muuttaminen – tiiviystesti


Haluatko lisätietoa tuotteistamme?

Disclaimer

Olemme hiljattain saaneet tietoa siitä, että LTE800 taajuuden dataliikenne (esim. 5G-verkot vuoristossa ja/tai pitkänkantaman alueilla) voivat aiheuttaa ongelmia estämällä radiosignaalien sisäistä viestintää Rothin langattomien tuotteiden välillä, jos mastot ovat liian lähellä tai signaali on liian vahva. Emme myöskään voi täysin poissulkea mahdollisuutta, että radiopohjaisten teknologioiden asennukset tai toteutukset tulevaisuudessa voivat aiheuttaa vastaavanlaisia ongelmia.

Kaikki edellä mainitut ongelmat ovat Rothista riippumattomien olosuhteiden aiheuttamia. Rothia ei siksi voi pitää vastuussa eikä Rothille voi esittää vaateita liittyen mihinkään sellaisiin häiriöihin, jotka ovat aiheutuneet Rothista riippumattomista kolmannen osapuolen asennuksista.