Roth itsekantava lämmönluovutuslevy

Rothin lämmönluovutuslevy on suunniteltu erityisesti lattiavasojen päälle asennettavaksi, jolloin se ei nosta rakennekorkeutta normaaliin lattia-asennukseen verrattuna.

Lattiavasojen ja palkkien keskinäisen k/k-etäisyyden tulee olla normaali 600 mm, ja eristyksen on ulotuttava lämmönluovutuslevyyn asti (yläreuna asettuu 15 lattiavasan yläreunan alapuolelle) niin, että eriste koskettaa lämmönluovutuslevyn alapintaa. Eristeen on oltava tyypiltään paineluja/puolijäykkä, esim. Rockwool Flexi A-batts.

Levyissä on kaksi pitkittäistä uraa, joihin 20 mm X-PERT S5®-putket voidaan painaa kiinni. Levyjen urat on muotoiltu lukitsemaan putki paikalleen, jolloin urat toimivat ikään kuin "putkenpitiminä".

Kantava lämmönluovutuslevy painautuu rakenteensa ansiosta tasaisesti lattiaa vasten ja varmistaa siten lämmönluovutuksen matalalämpöjärjestelmälle optimaalisella tavalla.

 

Käyttökohteet
Lämmönluovutuslevy mahdollistaa lattialämmityksen tavallisissa puualapohjissa, joissa on vasarakenne ja eristys, sekä korkeuseroja sisältävissä palkkirakenteissa.

Tekniset tiedot

Roth lämmönluovutuslevy 16, itsekantavaLVI-nro 2070642

Mitat

Leveys 590 mm, pituus 500 mm

Pinta-ala

0,3 m²

Urat

2 kpl, k/k 300 mm

Materiaali

0,5 mm teräslevy

Menekki

2,7 levyä/m²

Roth lämmönluovutuslevy 20, itsekantavaLVI-nro 2070644

Mitat

Leveys 590 mm, pituus 500 mm

Pinta-ala

0,3 m²

Urat

2 kpl, k/k 300 mm

Materiaali

0,5 mm teräslevy

Menekki

2,7 levyä/m²

1. Kun lattiavasojen tai -palkkien keskinäinen etäisyys on 600 mm, lämmönluovutuslevy asennetaan vasojen päälle. Levyjen etäisyyden vasojen päällä tulee olla 20–50 mm. Kiinnitä vain levyjen toinen reuna litteäkantaisilla nauloilla. Levyjen leveys on 590 mm, joten levyjen väliin jää pieni rako vasan päällä. Levyjä ei saa koskaan asettaa limittäin. Levyjen on oltava poikittaissuunnassa irti seinästä noin 250 mm putkien kääntymisen vuoksi. Ks. piirustus.

2. Tee syvennykset lattiavasoihin kohtiin, joissa putki kulkee ristiin. Syvennyksen tulee olla kooltaan vähintään 25 x 50 mm. Äänieristyksen vuoksi syvennys kannattaa vuorata esimerkiksi palalla lattiapahvia.

3. Aloita lattialämmitysputken asentaminen liittämällä menovirtausjohto lattialämmityksen jakotukkiin, muista käyttää taivutuskulmaa. Asenna ensin putki kaikkiin ulkoseinien vieressä oleviin levyihin ja jatka sen jälkeen työskentelyä jakotukkiin päin.
Asennuksessa tulee noudattaa Rothin asennusohjeita ja mahdollista piirustusta. Urien tulee olla hyvin puhdistettu. Putki tulee painaa urissa alas asti, eikä se saa jäädä levyn pinnan yläpuolelle. Lattialämmitysputken laajentumisen vuoksi putki on asennettava kokonaan lattiavasaan tehdyn syvennyksen sisäpuolelle.
Varmista, että putkeen tulee mahdollisimman vähän jännitteitä. Putken maksimipituus on 120 m.

Suosittelemme, että asennustyön tekee 2 henkilöä: Toinen ohjaa putkea ja toinen painaa sen levyjen uraan. Levyä tulee tukea taustapuolelta putken asennuksen aikana.

 

Putkien asentamisen jälkeen on varmistettava, että levyjen nuolikorkeus on riittävä (10–15 mm), jotta levyt pääsevät painumaan pintalattiaan sen asennuksen jälkeen.

4. Yhdistä paluujohto lattialämmityksen jakotukin venttiiliin. Merkitse järjestelmään selvästi, mikä piiri lämmittää mitäkin huonetta. Noudata lattialämmityksen jakotukin ohjeita koepaineistuksesta, säätämisestä sekä käytöstä ja kunnossapidosta.

5. Nyt lattialämmitysjärjestelmän päälle voi asentaa pintalattian.


Tärkeää!
Älä kävele levyjen päällä! Sijoita lattiavasojen päälle lastulevyt kohtiin, joissa on kuljettava. Emme suosittele myöskään kävelyä lattiavasojen päällä, sillä levyt voivat taipua vasojen reunoilla.

Ota huomioon, että kaikki Pex-putket laajentuvat, joten menovirtauslämpötilan vaihtelut voivat aiheuttaa tiettyjä ääniongelmia (putki liikkuu lattiavaroja vastaan). Tätä voi ehkäistä ottamalla lattialämmitysjärjestelmän käyttöön ennen pintalattian asennusta, jolloin järjestelmän äänettömyys voidaan varmistaa. Mahdollisissa ääntä muodostavissa kohdissa putken ja lattiavasan väliin voidaan asentaa pala ohutta muovia tai huopaa.

Puulattian valinta
Puulattiavaihtoehtoja on monia: parketti, laminaatti, massiivipuu, lastulevy jne. Lattia tulee kiinnittää lattiavasoihin, ja sen tulee olla kosketuksessa lämmönluovutuslevyihin.

Pintalattian tulee olla paksuudeltaan vähintään 19 mm ja enintään 28 mm. Laminaatti-, klinkkeri-, vinyyli- ja kokolattiamattolattioissa on käytettävä vähintään 19 mm lattialastulevyjä tai vastaavia.

Puu on elävä materiaali, ja juuri sen vuoksi hyvin suosittu. Tavallisesti lattialämmityksellä varustettu puulattia ei näytä erilaiselta kuin ilman sitä. Lautojen väliin muodostuvia rakoja ei pystytä kuitenkaan välttämään kokonaan. Puu elää, kun kosteusolosuhteet muuttuvat, mutta kaikki puulajit eivät elä yhtä paljon. Yleensä täysikokoiset laudat elävät enemmän kun paloista tehty parketti, ja lastulevy elää kaikkein vähiten.

Puulattia on asennettava ao. valmistajan antamien ohjeiden mukaan.

Muista sijoittaa ohut lattiapahvi tai huopa pintalattian alle. Valmistaja saattaa myös toivoa kosteussulun asentamista pintalattian alle – tätä kannattaa miettiä lattiassa ennestään olevien kosteussulkujen mukaan.

  • Matala rakennekorkeus
  • Hyvä lämmönjohtavuus
  • Nopea säätö

 

Haluatko lisätietoa tuotteistamme?

Ladattavat tiedostot

Lue lisää esitteistä ja tuotelehtisistä