Roth

EPD-ympäristöseloste

Roth EPD-ympäristöseloste (Environmental Product Declarations)

Ympäristöselosteet eli EPD (Environmental Product Declarations) dokumentoivat tuotteiden ympäristövaikutuksia. EPD-ympäristöselosteet ovat tuotettu eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien mukaan. Riippumattoman kolmannen osapuolen todennus varmistaa läpinäkyvän ja johdonmukaisen ympäristödokumentoinnin.

EPD-ympäristöselosteet perustuvat elinkaarianalyysiin (LCA, life cycle assessment), joka vuorostaan perustuu tuotekohtaiseen ja tuotevalmistajakohtaiseen dataan.

Tuloksena on listaus tuotteen ympäristövaikutuksista liittyen esim. ilmastonlämpenemiseen, otsonikerroksen ohentumaan, luonnonvarojen ehtymiseen ja maaperän sekä vesistöjen happamoitumiseen.

Tarjoamme tuotekohtaisia EPD-ympäristöselosteita esimerkiksi konsulteille, arkkitehdeille ja muille asiantuntijoille. EPD-ympäristöselosteiden avulla luodaan kuva rakennuksen kokonaisvaikutuksesta ympäristöön.

Roth North Europen kolmannen osapuolen verifioija ja julkaisija EPD-ympäristöselosteillemme on norjalainen EPD-Norway. Tämä yhteistyö varmistaa sen, että EPD-ympäristöselosteemme on tuotettu eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien mukaan. Yhteistyöhön sisältyy myös EPD-Norwayn tarjoama tuki ja heidän osallistumisensa ECO Platform -työhön ja aktiviteetteihin, jonka keskiössä ovat kansainvälisten tuoteryhmäsääntöjen (Product Category Rules) yhdenmukaistaminen ja standardisointi. Tämä takaa uskottavan ja tieteellisesti oikean tuotedatan kehityksen.

Näin saavutetaan myös täysin läpinäkyvä ympäristödokumentointi, sillä Rothin EPD-ympäristöselosteet kuvastavat tuotteissa ja valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden tyypin ja määrän.

Löydät kaikki englanninkieliset EPD-ympäristöselosteemme tältä sivulta.

Onko sinulla kysymys Rothin EPD-ympäristöselosteista tai tarvitsetko projektikohtaisen EPD-ympäristöselosteen? Ota yhteyttä sähköpostitse sustainability@remove-this.roth-northeurope.com.

Ladattavat tiedostot

Lue lisää esitteistä ja tuotelehtisistä