Roth DVT-säiliöt

– yksittäin tai liitettynä järjestelmään

Roth DVT-säiliöt

Normit ja säännöt
Roth DVT-säiliöt on valmistettu korkealatuisesta polyetyleenistä ja ulkokuori korroosiokestävistä (Zn-Al) galvanoiduista teräspelleistä. Säiliöt ovat tarkoitettu paineettomaan lämmitysöljyn ja parafiinin säilytykseen, eikä niitä saa ylitäyttää niin, että säiliöihin muodostuu ylipainetta. Asennusohje perustuu julkaisuun ”Veiledning om fyringsanlegg for flytende og gassformig brensel”, jonka Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern on julkaissut, ja se muodostaa perustan Roth öljysäiliöiden asennukselle. Vaatimukset lämmityslaitoksille löytyvät teknisistä määräyksistä suunnittelu- ja rakennuslupien liitteinä. Lämmityslaitoksen rakentaminen, sen muutos tai korjaus tulee hyväksyttää kunnan viranomaisilla.

Nestemäisten polttoaineiden täyttö
Kiinteää yhteyttä säiliön täyttöputken ja säiliöauton täyttöletkun välillä voidaan käyttää ainoastaan täytettäessä säiliöitä, joissa on automaattinen täyttöletkun sulku ylitäytön varalta tai maahan kaivetun säiliön täytössä. Muissa tapauksissa täytön tulee tapahtua täyttöpistoolin avulla säiliön päältä.

Polttoaineen säilyttäminen sisätiloissa
Nestemäisen polttoaineen varastosäiliö, joka on yhdistetty lämmityslaitokseen, voidaan asentaa pannuhuoneisiin, säiliöhuoneisiin, autotalleihin 50 m² asti tai muihin tiloihin (ei kuitenkaan pysyvää varastointia varten), edellyttäen, että huoneet täyttävät palotekniset vaatimukset, jotka varastointimäärä, säiliötyyppi ja polttoainetyyppi asettavat. Pannuhuoneeseen sijoitettava säiliö on sijoitettava niin, ettei siihen kohdistu ulkopuolista haitantekoa. Säiliön on oltava teräksinen. Etäisyys savuhormilla varustettuun lämmityslaitteeseen tulee olla vähintään 1 metri lämmitysöljyn osalta ja 2 metriä parafiinin osalta. Paikoissa, joihin asennetaan väliseinä, jonka palovastus on vähintään E30, voidaan pienentää etäisyys säiliön ja lämmityslaitteen välille. 

 

Roth DVT-öljysäiliön edut:

  • Kaksinkertaiset seinät, hälytys ja öljymittari
  • Sisäsäiliö polyeteeniä
  • Ulkopinta sinkittyä peltiä
  • Useita säiliöitä voidaan asentaa yhdessä
  • 3 kokoa: 750, 1000 ja 1500 litraa
  • Ei korroosiota
  • Helppo kuljettaa
  • Ympäristöhallinnon hyväksymä
  • Siisti pinta, ei rumia naarmuja
  • Kevyt

Ladattavat tiedostot

Lue lisää esitteistä ja tuotelehtisistä