Käyttöturvallisuustiedote (KTT)

– tutustu ohjeisiin

Käyttöturvallisuustiedote (KTT)

Käyttöturvallisuustiedotteen tarkoitus on antaa antaa kemikaalien käyttäjille vältämätöntä tietoa, miten he voivat suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Kemikaalien käyttäjiksi lasketaan yritykset ja yksityishenkilöt EU:ssa ja ETA:ssa, jotka käyttävät ainetta (sellaisenaan tai sekoituksena) omissa teollisissa tai taloudellisissa toiminnassa. 

Käyttöturvallisuustiedotteet on tehty sekä kemikaaleja käsitteleville työntekijöille sekä turvallisuusvastaavalle.