Visio, missio ja arvot

Visio
Rothin visiona on olla vesi- ja lämmitysalan paras lattialämmitys- ja käyttövesijärjestelmien toimittaja.

Missio

Tarjoamme kansainvälisen näkökulman ja kansallisen läsnäolon avulla innovatiivisia, hinnaltaan oikeita ja markkinoille mukautettuja korkealaatuisia järjestelmiä, sekä osaavaa tukea ja asiantuntevia logistiikkaratkaisuja.

Arvot

Ammattitaito
• Ammattitaitomme on korkealla tasolla ja suhtaudumme kaikkiin tehtäviin ammattilaisten tavoin.
• Pidämme aina kiinni sopimusten aikatauluista ja laatuvaatimuksista.
• Tämä koskee kaikkia liikekumppaneita asiakkaista toimittajiin ja kollegoihin.

Kunnianhimo
• Työskentelemme aina täydellä sydämellä ja kunnianhimoisesti yrityksen tavoitteiden ja vision pohjalta.
• Teemme aina kaikkemme ollaksemme parhaita siinä, mitä teemme.
• Olemme sinnikkäitä ja ahkeria, sekä keskitymme tavoitteiden saavuttamiseen.
• Kunnianhimomme edellyttää ja vaatii jatkuvaa osaamisen, tuotteiden ja prosessien parantamista.

Kunnioitus
• Osoitamme molemminpuolista kiinnostusta kollegoitamme kohtaan, sekä erityistä huomaavaisuutta asiakkaita ja muita yhteistyökumppaneita kohtaan.
• Osoitamme ymmärtämystä ja annamme tunnustusta toistemme työlle.
• Olemme avoimia toisten mielipiteille ja asenteille.
• Annamme ja otamme vastaan rakentavaa palautetta.

Innovatiivisuus

• Haluamme muuttaa ja haastaa alaa koko ajan.
• Meillä on rohkeutta viedä uusia ideoita eteenpäin ja toteuttaa ne.
• Etsimme uutta tietoa ja inspiraatiota sekä sisäisesti että ulkoisesti.
• Pyrimme aina olemaan askeleen edellä kilpailijoitamme.