Hallittua lämpöä Roth Floorfix -järjestelmällä

Hallittua lämpöä Roth Floorfix -järjestelmällä
Huoneet, joihin on asennettu lattialämmitysten jakotukki, tai huoneet, joiden läpi kulkee monia muiden huoneiden lämmityspii¬rien syöttöjohtoja, on suojattava syöttöjohtojen lämmöntuoton aiheuttamalta ylikuumenemiselta. Myös huoneenlämpötilan säädeltä¬vyys on varmistettava EnEV 2014 -standardin pykälän 14 kohdan 2 mukaisesti.
Roth Floorfix -järjestelmällä minimoidaan läpi kulkevien syöttöjohtojen aiheuttama tahaton ja hallitsematon lämmöntuotto. Läpikulkuhuone voidaan varustaa erillisellä lämmityspiirillä, jossa on helppokäyttöinen yksittäisen huoneen lämpötilasäätö.

Läpikulkuhuoneiden ihanteellinen lämpötila
Jakotukit on usein sijoitettu eteisiin tai käytäväalueelle. Kaikkien ympä¬röivien huoneiden lämpötila on yleensä vä¬hintään 20°C (kylpyhuoneessa 22°C), joten huoneen määräysten mukaisessa käytössä ei aina ole mahdollista pitää käytävillä tai eteisessä yllä alle 20°C:n lämpötilaa. Kysei¬sissä huoneissa ei ole lämmityskuormaa tai lämmityskuorma on minimaalinen. Myös alle 6 m²:n huoneet, kuten esim. varastotilat, joissa ei vaadita EnEV-määräysten mukaisesti yksittäisen huoneen säätelyä, on suojattava ylikuumenemiselta tai liiallisilta pintalämpötiloilta. Läpikulkuhuoneisiin tarkoitettu Roth Floorfix-järjestelmäratkaisu täyttää kyseiset vaatimukset. Järjestelmä varmistaa hallitun lämmöntuoton ja huonelämpötilojen säädet¬tävyyden läpikulkutiloissa.

Asennusystävällinen järjestelmäratkaisu
Floorfix-järjestelmäpaketti koostuu tukevista, molemmilta puolilta pinnoitetuista Duo-System-takkerilevyistä. Lisäksi järjestelmäpaketti sisältää läpinäkyvät Floorfix-taittolevyt, joiden läpi niiden alla asennetut, läpi kulkevat putket ovat selkeästi näkyvissä. Näin lämmityspiirien putket voidaan kiinnittää helposti hyväksi todetulla, alkuperäisellä Roth Original-Tacker®-kiinnikkeellä. Floorfix-taittolevy on valmistettu läpinäkyvästä polypropeenista (PP).

Hyväksi todettu askelvaimennus
Roth Duo-System-takkerilevyjen testattu ja hyväksi todettu askelvaimennus pysyy muuttumattomana käytössä putkien upotta¬mista varten tehtyjen aukkojen ansiosta. Se on vahvistettu Stuttgartissa sijaitsevan Fraunhofer-instituutin testauksella.