Roth huleveden viivytyssäiliöt kaivokuilulla ja kannella

Hulevedellä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katolta, tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavia sade- tai sulamisvesiä. Katolta kerääntyvät vedet muodostavat yleensä suurimman yksittäisen osan tontin hulevesien määrästä.

Roth huleveden viivytyssäiliöt ovat saatavilla 3 500 l, 5 000 l ja 6 000 l tilavuudella, joko 50 % tai 100 % sadeveden viivästyksellä. Hulevesisäiliön sisällä on uimuri, joka säätää venttiiliä ja ulosmenevän veden määrää. Ulosvirtaama säiliöstä on 0,07-0,5 l/s välillä riippuen sademäärästä.

Säiliöiden mitat optimoivat lastaustilan käyttöä. Kaikki tarvittavat komponentit kuljetetaan säiliöiden sisällä, joten lisäkuormatilaa ei vaadita, eivätkä komponentit ole vaarassa rikkoutua kuljetuksen aikana.